Προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, στο Δήμο Σιντικής.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Σιντικής

Τόπος εργασίας: Σιδηρόκαστρο Ν. Σερρών

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Σερρών: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 06/04/2021 – 15/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης