Προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efachagor@culture.gr).

Πληροφορίες: Μ. Λαμπριανού
Τηλ.: 23710 22060, 2310285163Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τόπος εργασίας: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ (Δ. Αριστοτέλη), ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΙΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ (Δ. Αριστοτέλη), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΖΥΓΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ (Δ. Αριστοτέλη), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΑΜΜΩΝΟΣ ΔΙΑ (Δ. Κασσάνδρας), ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ (Δ. Νέας Προποντίδας), ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ (Δ. Πολυγύρου), ΠΥΡΓΟΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ (Δ. Πολυγύρου), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΗΤΗΣ (Δ. Σιθωνίας)

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χαλκιδικής: 24

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 21

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 08/04/2021 – 19/04/2021

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης