Προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς.

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς, υπόψη κ. Τερζοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Τόπος εργασίας: Κιλκίς

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ / TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κιλκίς: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 08/04/2021 – 19/04/2021

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης