Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού, δεκατριών (13) υδρονομέων άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Βέροιας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11).

Πληροφορίες: Στ. Τσαπραντζής, 23313 50623Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Βέροιας

Τόπος εργασίας: Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις, Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις, Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση, Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις, Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση, Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση, Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση, Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση, Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: Υδρονομείς άρδευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ημαθίας: 13

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 07/04/2021 – 14/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης