Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ από την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εδεσσας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info.edessacity@gmail.com ή ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρηση Δήμου Έδεσσας, κ. Γαρέφη
& Περδίκα 1, 58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. (τηλ.
επικοινωνίας: 2381030040). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εδεσσας

Τόπος εργασίας: Εδεσσα

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Οκτώ (8) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πέλλας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/09/2022 – 27/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης