Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Περιοχή Εδεσσας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 13 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 με τους εξής τρόπους:

  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ (διεύθυνση: Κωνσαντινουπόλεως 93, ΤΚ. 58200- Έδεσσα απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης (υπέυθυνη υπάλληλος κ. Δουρβάνη Βασιλική- τηλ: 23810 50144).
  • Ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: V.Dourvani@deddie.grΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Περιοχή Εδεσσας

Τόπος εργασίας: ΕΔΕΣΣΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ – ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πέλλας: 3

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2023 – 22/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης