Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Βισαλτίας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 1/2022
και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:: d.visaltias@gmail.com.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και
της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογήςΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Βισαλτίας

Τόπος εργασίας: Σέρρες

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών µονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: ∆ιδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Σερρών: 14

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 26/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης