Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό
πρωτοκόλλου ανακοίνωσης 17757/27-7-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην
ακόλουθη διεύθυνση: tm_prosopikou@dimosfx.gr . Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Τόπος εργασίας: Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022- 2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 29

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 28/07/2022 – 10/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης