Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ από την Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο
email της ΚΕΠΑΠ kepap@pilea-hortiatis.gr, είτε αυτοπροσώπως μέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας μαζί με
τα ζητούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της
ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Τετάρτη 03.08.2022 ήτοι από την Πέμπτη 04.08.2022 έως και την Τρίτη
16.08.2022 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας
–Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313
301099 & 2313 301013), τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα
πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με την μορφή PDF αρχείου, και δεν
γίνονται δεκτά συμπληρωματικά email .Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν μπορούν να σταλούν με
email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά με wetransfer. Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ώρα 14.00 της
τελευταίας μέρας υποβολής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Τόπος εργασίας: Πυλαία Χορτιάτης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8-9 μήνες ανάλογως την ειδικότητα

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 48

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 11

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 26

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 11

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 16/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης