Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Χαλκηδόνος

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμόΣΟΧ 6/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτωντουςκαιτης εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ήκατάθεσηεπιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολήςτωναιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως ναεμφανίζεταιυπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Χαλκηδόνος

Τόπος εργασίας: Κουφάλια

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικόέτος2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 54

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 16/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης