Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Καλαμαριάς

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2022
και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eservices.kalamaria.gr/ Αιτήσεις Πολιτών προς το Σύστημα Προσλήψεων/Είσοδος με
TaxisNet/ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Δείτε παράρτημα ΙΙ). Επισυνάπτεται αρχείο
με αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Καλαμαριάς

Τόπος εργασίας: Καλαμαριά

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 80

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 12/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης