Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Λαγκαδά

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ
3/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
prosopiko@lagadas.gr
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση
επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Λαγκαδά

Τόπος εργασίας: Λαγκαδάς

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 72

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 12/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης