Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα ένα (51) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2022 και
να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: school.kath@ampelokipimenemeni.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 51

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 17/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης