Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τυπικών προσόντων πρόσληψης και της φωτοτυπίας τας ταυτότητας απο 4/8/2022 έως και 10/8/2022 στο Δημοτικό Κατάστημα Νάουσας , Δημ. Βλάχου 30, Νλαουσας 59200.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας στο (www.naoussa.gr)

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Τόπος εργασίας: Νάουσα

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΔ Δργαηών γενικών καθηκόνηφν

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ημαθίας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 04/08/2022 – 10/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης