Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00
π.μ. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε
περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια
Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Τόπος εργασίας: 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: Διοικητική Υποστήριξη

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Δύο (2) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 08/09/2022 – 26/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης