Προκήρυξη πρόσληψης, τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Συνδρομή στην ΕΦΑ Σερρών για εργασίες συντήρησης καθώς και εργασίες συντήρησης σωστικού χαρακτήρα σε μνημεία της ΠΕ Σερρών»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση protocol.dsa@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Σ.Α.Ν.Μ. [Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα] (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας της Υπηρεσίας.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Τόπος εργασίας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήμος Αμφίπολης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων, ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (1ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Α΄ ή τομέα Α΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων, ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Έργων τέχνης), με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθινων στοιχείων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Σερρών: 4

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 09/04/2021 – 15/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης