ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), του Δήμου
Τεμπών, Αγ. Κωνσταντίνου 39, Τ.Κ. 40006, Συκούριο, υπόψιν κας Τσιούτρα
Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2495350509)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΕΥΑ Δήμου Τεμπών

Τόπος εργασίας: ΠΕ Λάρισας- Δήμος Τεμπών (Συκούριο)

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός, ΔΕ Βοηθός Υδραυλικού, ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λάρισας: 3

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/02/2021 – 26/02/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης