ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΜΗΔΙΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΧΑΜΗΔΙΕ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efachi@culture.gr.Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία ΑρχαιοτήτωνΧίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1 Άγιος Γεώργιος – Κάστρο Χίου, 82 131 Χίος, υπόψη κ. Καλλιόπης Παντελάρα (τηλέφωνα επικοινωνίας: 22710.44238, 22710.44738, 22710.44650), εντόςπροθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στονδιαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02/03/2021 έως 8/3/2021)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Τόπος εργασίας: ΧΙΟΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων /ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 6η -10-2021

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χίου: 7

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 6

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/03/2021 – 08/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης