ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑ

Τόπος εργασίας: Νομός Ηλείας

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στις οικοδομικές εργασίες ή ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία στις οικοδομικές εργασίες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: έως 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηλείας: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 30/05/2023 – 08/06/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης