ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΧΑΝΙΑ

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο,  Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου
θα αναφέρεται εξωτερικά:

Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο,
προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 16415/29-07-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Κα Κουντουράκη Μαρία, τηλ. 28210 37037
Κα Κατσιούλη Μαρία, τηλ. 28210 37040Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Υποψήφιου Διδάκτορα, Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος (1 θέση), Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/07/2022 – 26/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης