ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΑΣΠ ΧΙΟΥ

Τόπος εργασίας: ΧΙΟΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χίου: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 03/08/2022 – 17/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης