ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΡΕΘΥΜΝΟ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke-reth@uoc.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τομέα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή τις Θετικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 9 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 28/09/2022 – 07/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης