ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΡΥΝΗΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία pdf ή jpg). Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν υπογράψει όσα δικαιολογητικά ζητούνται υπογεγραμμένα πριν προχωρήσουν στην ψηφιοποίησή τους.
2.Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος με τα συνημμένα να μην ξεπερνά το όριο των 15MB.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες λήγει τη Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα

Ειδικότητα: Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συλλογή και καταγραφή δεδοµένων ασθενών σε κλινικές µελέτες με παιδιά

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 9 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 11/03/2023 – 20/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης