ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «MetaCities Excellence Hub in South-Eastern Europe»- «MetaCities Κόμβος Αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZON-WIDERA-2022-ACCE»

Έχει λήξει

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ

Φορέας απασχόλησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τόπος εργασίας: Νομός Αχαΐας

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της έως και την λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2026

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Αχαΐας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 31/05/2023 – 09/06/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης