ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ (ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ) /ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (deyaselinoy@gmail.com), είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ (ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ), Τ.Κ.73001 , Παλαιόχωρα Σελίνου Ν. Χανίων, υπόψη κ. Ψαροουδάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικ.: 28230-42290).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥ (ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/05/2023 – 02/06/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης