ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Τόπος εργασίας: ΧΙΟΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Σχολικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χίου: 78

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 04/08/2022 – 18/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης