ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΣΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. – “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” Σ.Σ. Ιωαννίδη 1, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα, υπόψη κ. Ελένης Κωνσταντινίδου και Αναστασίας – Μαρίας Μακρυγιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2385026474).

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Δ.Δ. – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τόπος εργασίας: ΦΛΩΡΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Φλώρινας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 08/04/2021 – 17/04/2021

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης