Πρόθεση του Δήμου Παύλου Μελά να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου πέντε (5) Ιατρών. για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας και των ειδικών προβλημάτων, την παραπομπή σε κλινικές εξετάσεις και την συνταγογράφηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι τα ΚΑΠΗ του Δήμου Παύλου Μελά.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 8, Τ.Κ.
56430-Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντας την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού. Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313302840, -841, -941.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 6/4/2021 και λήγει στις 15/4/2021.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Ιατροί ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικού, ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Νευρολόγου

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Δώδεκα (12) μήνες από την σύναψη της σύμβασης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 06/04/2021 – 15/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης