Πρόσκληση από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ για ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE (2014-2020) και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2022.

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση melas@auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δημήτριος Μελάς, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, 2 ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 149, Θεσσαλονίκη 54124, ώρες 9:30-11:30 έως τις 30/07/2021 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310998124ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310994022, 994009, 994082.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΚΕ – ΑΠΘ

Τόπος εργασίας: Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/8/2022.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/07/2021 – 30/07/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης