Πρόσκληση για πέντε (5) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου.

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:   

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ, υπόψιν κας Παναγιώτας Σπανού (τηλ. Επικοινωνίας 213.2055356).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ

Τόπος εργασίας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ ΡΙΕΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 12 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 11/08/2022

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης