Πρόσκληση για Πρακτική ‘Άσκηση, σε όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς.

Έχει λήξει

More Information

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ:
Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της
άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον
διάστημα έξι μηνών στο Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς, να υποβάλλουν,
εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr), ήτοι από 6-
04-2021 έως 15-04-2021, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: (katsouli@kalamaria.gr), τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, όπου στη συνέχεια
αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου στον υποψήφιο.
Ιδιαίτερα θετική θα θεωρηθεί η γνώση και εξειδίκευση σε θέματα Διοικητικού και
Κτηματολογικού Δικαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Δικαστικού του Δήμου Καλαμαριάς (Αρμόδια για πληροφορίες: κα Κατσούλη
Ντίνα 2313-314181).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: ‘Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διάρκεια απασχόλησης: 1η Μαΐου 2021 έως 31 η Οκτωβρίου 2021.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 06/04/2021 – 15/04/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης