Πρόσκληση για τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του «Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλήρου»

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Παλαιού Φαλήρου Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών Έδρα του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου (Μαρίνα Φλοίσβου) Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Τόπος εργασίας: Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Γυμναστής – Ναυαγοσώστης, ΤΕ Νοσηλευτών

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως δώδεκα (12) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Νοτ. Τομ. Αθηνών: 4

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 25/01/2023 – 03/02/2023

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης