Πρόσκληση δέκα (10) ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- Για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Τόπος εργασίας: Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Τεχνίτης Μπετατζής, ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής, ΔΕ Τεχνίτης Αλουμινάς, ΔΕ Ψυκτικός, ΥΕ Φυλάκων, ΥΕ Τραπεζοκόμος,

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πειραιώς: 10

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 5

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/11/2022 – 25/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης