Πρόσκληση είκοσι (20) ατόμων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (prokirikseis@dafni-ymittos.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Δάφνης–Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Τ.Κ. 17235, Δάφνη, υπόψιν κου Δημητράντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132037870).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Δάφνης – Υμηττού

Τόπος εργασίας: Δάφνη

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγοί, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 20

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 17

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/11/2022 – 28/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης