Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, με άτομο ειδικότητας Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού – Οικονομικού από το Πολυτεχνείο Κρήτης/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου
να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 13599/24-06-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού – Οικονομικού

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/06/2022 – 13/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης