Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών με Πτυχιούχο Νομικής από το Πολυτεχνείο Κρήτης/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν αποκλειστικά έντυπα (σφραγισμένος φάκελος), πρόταση υποψηφιότητας, εμπεριέχουσα ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα αποδεικτικά της συνδρομής των κριτηρίων/προσόντων που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση έως την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
Πρόταση κου/κας ………………. e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του) Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 20542/27-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
κα Κουντουράκη Μαρία , τηλ. 28210 37037
κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 27/09/2022 – 10/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης