Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «BIOMED-20-Ανάπτυξη νέων υποδομών που οικοδομούν «ικανότητα» στη βιοϊατρική έρευνα – Υποέργο 2: Ερευνητικές Δραστηριότητες – Διακυβέρνηση – Δημοσιότητα»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του περιγραφόμενου έργου, Καθηγητή Ευστάθιο Φριλίγγο (τηλέφωνο:
2651007715).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Βασικός τίτλος σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

Καθεστώς απασχόλησης: Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/08/2023 και για συνολική ανθρωποπροσπάθεια επτά (7) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/11/2022 – 05/12/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης