Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 5927

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι και για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θα πρέπει
να αποστείλουν αίτηση-πρόταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για
την εμπρόθεσμη κατάθεσή της, εμπεριέχουσα σκαναρισμένα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα
14:00 (τέλος προθεσμίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ee@uth.gr.

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον κοΘεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr) και στην κα Βασίλαρου
Ευαγγελία (τηλ. 24210 06403, email: vasilarou@uth.gr)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τόπος εργασίας: ΠΕ Λάρισας-Δήμος Λαρισαίων

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2021. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται η δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, έως τη νέα ημερομηνία λήξης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λάρισας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/02/2021 – 01/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης