Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ από το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση alkioup@polsci.auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών ΑΠΘ, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, ώρες 9:00-15:00, έως τις 30/9/2022
και ώρα 15:00, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
έργου.
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ
https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga και στον διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας».
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στο 2310- 99991996, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν
να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994052, 994009, 994082, 994022.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τόπος εργασίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Διδάκτορας Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: έως 29/2/2024

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης