Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ από το Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση theosama@auth.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπ. καθ. κ. Θεόδωρου Σαμαρά, Τομέας
Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00, έως τις 30/9/2022 και θα
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του
έργου.
Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ
https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga και στον διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας».
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο 2310- 998232, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να
απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994052, 994009, 994022, 994026Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τόπος εργασίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Διδάκτορας Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: έως 31-05-2025 /

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης