Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε έναν/μία ΠΕ Βιολογίας με διδακτορικό τίτλο

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνη του περιγραφόμενου υποέργου, Καθηγήτρια Μαρίκα Σύρρου (τηλ.: 26510-07612).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Βιολογίας με διδακτορικό τίτλο

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2022

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 10/04/2022 – 25/05/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης