Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Χρέος εξαφάνισης ορχιδεών με τη χρήση αλλαγών στο χώρο και το χρόνο»

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου Καθηγητή John Maxwell Halley, Τηλ Εργασίας
2651007337).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Βασικό Πτυχίο (BSc.) στη Βιολογία ή άλλες συναφείς με το αντικείμενο επιστήμες

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 22/12/2024 και για συνολική ανθρωποπροσπάθεια είκοσι οκτώ (28) ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/06/2022 – 06/07/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης