Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον
Επιστημονικώς Υπεύθυνο του έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Τζάκο (τηλέφωνο
2651008387).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 0,07 ανθρωπομήνες/0,02 ανθρωπομήνες/0,03 ανθρωπομήνες/9,81 ανθρωπομήνες/0,07 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/06/2022 – 08/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης