Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑ1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021-1-EL01-KA131-HED-000011554»

Έχει λήξει

More Information

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail:
rescomm@uoi.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/10/2023.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/08/2022 – 11/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης