Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38599/2022

More InformationΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόπος εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Λήψη διδακτορικού διπλώματος (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2012

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων εξετάσεων, του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, καθώς επίσης και της αντίστοιχης εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2023.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ιωαννίνων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/07/2022 – 09/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης