Πρόσκληση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία)

Έχει λήξει

More Information

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας.

ΙΙ. Να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αορίστου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 10

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 23/11/2022 – 08/12/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης