Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (260 ΘΕΣΕΙΣ) στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας – ΣΟΧ 1/2023

Έχει λήξει

More Information

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 20/1/2023 έως και την Δευτέρα 30/01/2023.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τόπος εργασίας: ΕΟΡΔΑΙΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 260

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 258

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/01/2023 – 30/01/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης