Πρόσληψη έξι (6) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, από το «Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ)/Σητεία

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ Ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ  και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο από αυτούς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ)», Μελίνας Μερρκούρη 11 – Σητεία τ.Κ. 72300, υπόψη κας Αικατερίνης Ρασούλη (τηλ:2843023775).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (1 θέση), ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1 θέση), ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (1 θέση), ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (1 θέση), ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΜΕΑ (1 θέση), ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΤΡΙΩΝ (1 θέση)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2023 με δυνατότητα ανανέωσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Λασιθίου: 6

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/03/2023 – 24/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης