Πρόσληψη έξι (6) εργαζομένων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ/Δήμος Μαλεβιζίου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Γραφείο Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (υπόψιν κ.κ. Μπορμπουδάκη Καλλιόπη) και συγκεκριμένα στο e-mail:deyam@deyamalevizi.gr.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ –Χειριστών Μηχανημάτων έργου (1 θέση), Δ.Ε. Υδραυλικών (1 θέση), ΥΕ-Εργατών Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (4 θέσεις)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία πρόσληψης έως 15/6/ 2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 6

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 10/03/2023 – 20/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης