Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (proslipsi@idika.gr) Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 213-2168118 (κα Π. Παπαναγιώτου), 213-
2168418 (κα Μ. Παναγούλη) και 213-2168225 (κα Α. Κιλισμανή).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.

Τόπος εργασίας: Αθήνα (Δήμος Αθηναίων)

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής S/W, ΠΕ Πληροφορικής Η/W, ΤΕ Πληροφορικής S/W, ΤΕ Πληροφορικής Η/W

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 16

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 8

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 02/08/2022 – 11/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης